Marsz równości

11 maja ulicami Bydgoszczy przeszedł „Marsz Równości” organizowany przez stowarzyszenie Stan Równości. Marsz ma być wyrazem sprzeciwu wobec nietolerancji, agresji i wszelkich przejawów dyskryminacji. To również postulat równych praw dla każdego.

On 11 May, the "Marsz Równości" organized by Stan Równości association walked through the streets of Bydgoszcz. The march is supossed to be an expression of opposition to intolerance, aggression and all forms of discrimination. It is also a postulate of equal rights for everyone.

Source: http://kowalskimichal.com/blog/2019/5/11/m...