Sistine Chapel

Kaplica Sykstyńska jest kaplicą znajdującą się w Pałacu Apostolskim, oficjalnej rezydencji papieża w Watykanie. Sława Kaplicy Sykstyńskiej tkwi głównie w freskach zdobiących wnętrze, a szczególnie w suficie Kaplicy Sykstyńskiej i Sądzie Ostatecznym Michała Anioła. Centralnym elementem dekoracji sufitu jest dziewięć scen z Księgi Rodzaju, z których najbardziej znane jest Stworzenie Adama. Malowidła Michała Anioła przyciągają rzesze turystów do kaplicy, odkąd zostały odsłonięte pięćset lat temu.

The Sistine Chapel is a chapel in the Apostolic Palace, the official residence of the Pope, in Vatican City. The fame of the Sistine Chapel lies mainly in the frescos that decorate the interior, and most particularly the Sistine Chapel ceiling and The Last Judgment by Michelangelo. Central to the ceiling decoration are nine scenes from the Book of Genesis of which The Creation of Adam is the best known, the hands of God and Adam being reproduced in countless imitations. Michelangelo's paintings has drawn multitudes of visitors to the chapel ever since they were revealed five hundred years ago.