Pol'and'Rock Festival 2019

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego tegoroczna edycja odbywała się w terminie 1-3 sierpnia 2019 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

 

Pol'and'Rock Festival is the largest music festival in Poland and one of the largest in Europe. This year's edition took place on 1-3 August 2019 in Kostrzyn nad Odrą (Lubuskie voivodeship).

People of Pol'and'Rock Festival

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego tegoroczna edycja odbywała się w terminie 1-3 sierpnia 2019 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie). Na zdjęciach uczestnicy festiwalu.

 

Pol'and'Rock Festival is the largest music festival in Poland and one of the largest in Europe. This year's edition took place on 1-3 August 2019 in Kostrzyn nad Odrą (Lubuskie voivodeship).

Marsz równości

11 maja ulicami Bydgoszczy przeszedł „Marsz Równości” organizowany przez stowarzyszenie Stan Równości. Marsz ma być wyrazem sprzeciwu wobec nietolerancji, agresji i wszelkich przejawów dyskryminacji. To również postulat równych praw dla każdego.

On 11 May, the "Marsz Równości" organized by Stan Równości association walked through the streets of Bydgoszcz. The march is supossed to be an expression of opposition to intolerance, aggression and all forms of discrimination. It is also a postulate of equal rights for everyone.

Source: http://kowalskimichal.com/blog/2019/5/11/m...

Stage Diving

„Stage diving” jest procesem, w którym osoba przekazywana jest z jednej części miejsca przed sceną do drugiej nad głowami osób bawiących się. Jest to forma zachowań charakterystycznych dla koncertów zespołów rockowych, metal, punkowych. Osoba poddająca się „crowd surfingowi” jest unoszona przez ręce osób uczestniczących w koncercie. Crowdsurfing można również wykorzystać, aby pomóc rannym lub chorym uczestnikom szybko dotrzeć do pomocy medycznej. Na zdjęciach uczestnicy festiwalu Pol’and’Rock odbywającego się w Kostrzynie nad Odrą.

"Stage diving” is a process in which a person is transferred from one part of the place in front of the stage to another over the heads of people. It is a form of behaviour characteristic of rock, metal and punk concerts. A person surrendering to crowd surfing is carried by the hands of people participating in the concert. Crowdsurfing can also be used to help injured or sick participants to get medical attention quickly. Pictures show the participants of the Pol'and'Rock festival in Kostrzyn nad Odrą, Poland.

Woodstock 2016

Dziękuję firmie Digital24.pl i Canon Polska za udostępnienie sprzętu do realizacji zdjęć.