Marsz równości

11 maja ulicami Bydgoszczy przeszedł „Marsz Równości” organizowany przez stowarzyszenie Stan Równości. Marsz ma być wyrazem sprzeciwu wobec nietolerancji, agresji i wszelkich przejawów dyskryminacji. To również postulat równych praw dla każdego.

On 11 May, the "Marsz Równości" organized by Stan Równości association walked through the streets of Bydgoszcz. The march is supossed to be an expression of opposition to intolerance, aggression and all forms of discrimination. It is also a postulate of equal rights for everyone.

Source: http://kowalskimichal.com/blog/2019/5/11/m...

Marsz Pamięci

Ulicami Warszawy 10 kwietnia 2019 przeszedł Marsz Pamięci. Uczestnicy zgromadzenia, organizowanego po raz ósmy przez stowarzyszenie Solidarni 2010, mieli ze sobą portrety 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Nad spokojnym przebiegiem marszu czuwała policja.

On April 10, 2019, March of Memory passed through the streets of Warsaw. The participants, organized for the eighth time by the Solidarity 2010 Association, had with them portraits of 96 victims of the Smolensk catastrophe. The peaceful course of the march was supervised by the police.