Stage Diving

„Stage diving” jest procesem, w którym osoba przekazywana jest z jednej części miejsca przed sceną do drugiej nad głowami osób bawiących się. Jest to forma zachowań charakterystycznych dla koncertów zespołów rockowych, metal, punkowych. Osoba poddająca się „crowd surfingowi” jest unoszona przez ręce osób uczestniczących w koncercie. Crowdsurfing można również wykorzystać, aby pomóc rannym lub chorym uczestnikom szybko dotrzeć do pomocy medycznej. Na zdjęciach uczestnicy festiwalu Pol’and’Rock odbywającego się w Kostrzynie nad Odrą.

"Stage diving” is a process in which a person is transferred from one part of the place in front of the stage to another over the heads of people. It is a form of behaviour characteristic of rock, metal and punk concerts. A person surrendering to crowd surfing is carried by the hands of people participating in the concert. Crowdsurfing can also be used to help injured or sick participants to get medical attention quickly. Pictures show the participants of the Pol'and'Rock festival in Kostrzyn nad Odrą, Poland.